ABV % 40

Volume

黑麦克拉夫特伏特加 (VODKA “СRAFT Rzhanaya”) 黑麦克拉夫特伏特加 (VODKA “СRAFT Rzhanaya”) - 0.5 L : 黑麦克拉夫特伏特加 (VODKA “СRAFT Rzhanaya”) 黑麦克拉夫特伏特加 (VODKA “СRAFT Rzhanaya”) - 0.7 L : 黑麦克拉夫特伏特加 (VODKA “СRAFT Rzhanaya”)

黑麦克拉夫特伏特加 (VODKA “СRAFT Rzhanaya”)

 

克拉夫特伏特加系列的基础为麦曲酒精。麦曲是指各种谷物的发芽后经过加热处理并磨碎的籽粒。麦曲酒精的被感性状独特。我厂使用专用铜蒸镏器生产小麦曲芳香醇,使饮料具有微微而高贵的面包美味。

成分:纯净饮用水、食品原料(麦曲)制“阿尔法”级乙醇、糖浆、燕麦片酒精化浸液、博罗金诺黑面包干芳香酒精、酸度调节剂:碳酸氢钠和琥珀酸。

酒精度40 %

Product details

ABV % 40

Volume