ABV % 40

Volume

蓝靛 (Gradus Indigo) 蓝靛 (Gradus Indigo) - 0.7 L : 蓝靛 (Gradus Indigo) 蓝靛 (Gradus Indigo) - 0.5 L : 蓝靛 (Gradus Indigo)

蓝靛 (Gradus Indigo)

伏特加“GRADUS INDIGO”让您感受到色彩和味道的能量。

这款伏特加采用流行的靛蓝色瓶装,从深蓝色到紫色渐变。无限、不可理解、神性和理性的颜色。它减慢了时间感,使它的相对性变得清晰。得益于配方中的波旁香草,伏特加呈现出温和的香气和黄油味。

成分:校正饮用水、校正乙醇“Alpha”(小麦、黑麦)、糖浆、酒精化香草浸液。

Product details

ABV % 40

Volume